Menu
<<< LCAD95 dokumentation >>>

**** Version 6.31, september 2000

Så lykkedes det at lave udskrift af BMP filer / billeder fra LCAD95. Man kan udskrive både Den viste tegningsdel, Hele LCAD95 vinduet eller Hele skærmen, som vist i eksemplet herover (skaleret 50%). Det er p.t. meget simpelt. Man søger for at det BMP billede, man vil have skrevet ud, vises i vinduet. Nu tastes 'UB', filnavn vælges og i menuen Udskriv BMP vælger man at Udskrive den viste tegningsdel. BMP filen nu klar med raster billedet, med alle muligheder for videre arbejder eller konverteringer.

...................

Det viser sig at disse BMP filer i streg fra LCAD95 er optimale at ZIP komprimere (til få %) som de er, og så sender man nemt ZIP filen over Internettet til modtager. Man skal ikke starte med at sende BMP filerne direkte, de er alt for store. Hvis man vil konvertere BMP til JPG eller GIF (bruges på Internettet) skal man være lidt opmærksom. GIF formatet har en begrænsning på 256 farver, der kan give andre farver efter konvertering. JPG er ideelt til mange farver, men man skal være opmærksom på en kvalitetsfaktor, som hvis er for lav, slører billedet. BMP billedet er den 'rene' vare, men tit 10 - 20 gange større end JPG eller GIF.

...................

P.t. er man begrænset til kun at kunne lave en BMP fil lig hvad der vises på skærmen og ikke større. Dette er normalt OK, men jeg kunne tænke mig at lave en funktion mere, hvor det valgte udsnit til printeren kunne udskrives. Så kunne man direkte lave store BMP billeder, som en bruger på Internettet kan scrolle henover, se fx. den lange farvede vejplan på www.landmaal.dk/lcad.

...................

Under menuen Billede 'tr' er der indlagt et menupunkt Zoom Skaleringstype. Her bestemmer man, hvordan et billede skal behandles internt, når der zoomes ud og billedet bliver lille ("sort på hvid", "hvid på sort", "farve på farve", "halvtonet"). Her vil man vælge den måde, der passer bedst sammen med de farver, man p.t. arbejder på tegningen. Det har noget at gøre med, hvad der forsvinder på billederne, når de bliver små.

Indlagt nye Flyt Tegning funktioner i egen menu under Rettelser.

Flyt markeret til markeret. Den normale markering hvor man markerer hvorfra og hvortil tegning / blok skal flyttes.

Flyt markeret til koordinater. Her markerer man et punkt og skal indtaste koordinater hvortil punktet skal flyttes.

Flyt dobbeltmarkeret ortogonalt y. Man markerer basis (der flyttes til 0,0) og et punkt i retning for perp = 0 og tegningen drejes så dette punkt vil ligge op af Y-aksen. God til bygningsafsætning.

Flyt dobbeltmarkeret ortogonalt x. Samme som ovenfor men der drejes indtil X-aksen.

Indlagt endnu en variabel 'PrnDefault =' til printertest i INI filen. Indsæt 'PrnDefault = 1' for at default printer opsætning altid bruges, uanset brugerens valg inde i LCAD95.

Jeg har lavet lidt om under Afsætning, så man nu kan bestemme hvilket form der skal bruges ved udskrift af Afsætningsdata til Resultater. Som standard bruges nu en meget mere kompakt udskrift, som kan ses herunder via formatet:
P=%-7s %.0s%.0s%.0s%.0s%.0s%.0s%.0sHV=%7.3lf %.0s%.0sL=%8.3lf %.0s%.0sF=%8.3lf P=%8.3lf

Som variable til formatet sendes pktnr, kode, y, x, z, hv, vv, l, sl, fod, per. Det er nok mest aktuelt at indsætte det format man ønsker i LCAD95.INI filen under 'AfsætObs =' hvor det normale koordinatformat under Afsætning bruger 'AfsætForm ='. Man kan også rette begge formater midlertidigt i menuen Afsætning. Vær opmærksom på at formatet indtastes korrekt, ellers kan det lægge både LCAD95 og computeren ned. Jeg vil lige forklare en detalje her. Man kan se, at jeg har udeladt koden. Dette sker ved at indsætte en C kode '%.0s' i formatet. Men jeg har også udeladt Y (og X, Z m.fl.) og her bruges '%.0s%.0s' for blot at udelade Y, der er et decimaltal. Jeg skal gerne lave det format, man gerne vil have, ud fra et teksteksempel. Læg mærke til at F og P er taget med på listen, så kan man til tider klare tingene manuelt i marken, hvis det kniber at afsætte et punkt normalt fra teodolitten. Hvis koordinattype XY er valgt medtages Z ikke på udskriften.

...................

P=610 Y=300753.767 X=284377.485 Z=-500.000 Opstilling

P=607 Y=300807.599 X=284373.223 Z=-500.000 54.000 m Udgang

P=611 HV= 99.999 L= 36.000 F= 0.000 P= 36.000

P=652 HV= 39.444 L= 61.994 F= 50.471 P= 36.000

P=653 HV= 34.464 L= 63.011 F= 54.001 P= 32.469

P=607 HV= 0.000 L= 54.000 F= 54.000 P= 0.000

Lavet lidt om under visning af BMP billeder, så større BMP filer kan indlæses. Jeg testede med et 4200 X 2200 pixel billede i 8 bit farve (10 Mb) uden problemer. Problemet er p.t. zoom. Når man zoomer ind, er det billedets bredde, der begrænses af en intern Windows funktion, der ved mine test ikke kan vise billedet større end 1 - 1.5 meter i bredden på skærmen, svarende til 3000 - 5000 pixel. Dette skal jeg se på om kan forbedres.

..................

Nu er BMP funktion ikke længere så kritisk med billedets navn. Hvis billedet ikke umiddelbart findes, så prøves nu også uden diverse pathnavne der findes i filnavnet. D.v.s. man kan placere BMP filen i samme bibliotek som FGS filen og så vil BMP billedet altid kunne findes uanset indlagt pathnavn for BMP billedet i FGS filen. Navne på BMP billederne ligger jo som normale tekster på tegningen blot med en lodret streg som 1. Tegn i teksten.

.................

I menuen Billede under Målforhold 1:1 er lavet om til Målforhold Pixel 'nbj'. Man skal nu indtaste, hvor mange skærmpixel, der skal være for hvert billedpixel, og tegningens målforhold vil justeres efter dette. Der kan bruges decimaltal, fx 0.5. Jeg klippede et meget lille billede ud til test og kunne zoome ind til 30 skærmpixel / billedpixel, derefter ville den interne Windows funktion ikke længere. Lidt svært at se, at det er en bil (fra et 1 meter satellitfoto).

.................

Så fik jeg også lavet så man kan zoome meget længere ind på BMP billeder. Det virker både ved retvendte og spejlvendte billeder. Det lader til grænsen ligger omkring de 30 skærmpixel / billedpunkt uanset BitMap, men det er også OK. Jeg mangler p.t. a teste om det virker korrekt på printer / plotter, specielt når billeder skærer papirets kant er det muligt de flytter sig, vær opmærksom.

.................

Det virkede så godt med de nye BMP billed funktioner i LCAD95, at jeg fik lagt bedre frimærker op på www.landmaal.dk/lcad sitet. Når man klikker på dem vises de fulde grafik eksempler, og holder man cursoren stille vises en lille forklaring på hvad billedet viser.

Indlagt en ny DSFL udskrift under Udskrivning Fil. Udskriften har kun de mest nødvendige parametre med i menuen og er beregnet til når man skal sende en DSFL fil, der IKKE skal af sted til KMS, derfor kaldet DSFL Til Andre i menuen. DSFL formatet er defineret til at indeholde nogle bestemte minimum data og derfor kan man ikke undgå at skulle indtaste fx adresser, selv ved de mest simple DSFL udskrifter.

Man kan nu definere hvor stor prikken skal være i mm fladesignaturer 16 - 23. Man definerer dette for signatur 16 i en 8 X 8 matrix lige som for signaturer 7 - 15 enten i INI filen eller under Opsætning. Som standard bruges nu en prik der er 4 gange 4 pixel for disse signaturer 16 - 23, da en enkelt prik åbenbart dårligt kan ses på en printer.

Indlagt en variabel 'WinSpool = WINSPOOL' man kan bruge i LCAD95.INI filen til brug for en intern printer styring funktion. Skal bruges til noget test i Windows NT.

Fra denne version er jeg begyndt at bruge Word 7.0 formatet til aflevering af denne dokumentation, da det gamle Word 6.0 / 95 formatet og RTF formatet fylder utroligt meget mere plads (nemt en faktor 10), så snart der er inkluderet billeder, som jeg er begyndt at tage mange med af. Hvis man slet ikke kan klare Word 7.0 formatet, kan man se de seneste version beskrivelser på www.landmaal.dk/lcad sitet og udprinte dem derfra. Wordpad i Windows 98 kan klare Word 7.0 formatet, men ikke Wordpad i Windows 95.

Herover ses noget af den første KI fly laseropmåling lavet i en M3 model i LCAD95. Det er en rå 1 meter model af en 5 km kyststrækning omkring Søndervig (Vestkysten). Man kan se et stykke buet vej oppe i hjørnet, sommerhuse, indtil 16 meter klitter og til venstre stranden ned til vandet. Man skulle nu måle manuelt i nogen tid for at lave digital 3D model, der bare ligner. Der ligger også et andet laser eksempel på www.landmaal.dk/lemvig.

Indlagt så Indlæsning af XYZ filer (M3 modeller) kan klare tal, der starter med et komma, som vist i eksemplet herunder (ENH koordinater):

6224373.50 445517.50 7.31
6224373.50 445518.50 7.12
6224373.50 445519.50 6.91
6224372.50 445164.50 -.33
6224372.50 445165.50 -.34

Indlagt en komplet Windows fejlmelding med klar tekst. Hver gang der vises en fejlmelding i LCAD95 er der nu 2 knapper i fejlvinduet, OK og ESC (Annuller). Hvis man vælger ESC forlades vinduet som normalt, men hvis man i stedet vælger OK (eller taster RETURN) vises nu Sidste Windows fejlmeddelelse med nummer og klar tekst, dog på engelsk (... nu vises de på dansk). Hvis der ikke fremkommer det ekstra fejlvindue, er der ingen sidste fejl at oplyse. Fejlmeldingen kan også være en hjælp til mig, for at vide hvad der er sket i det enkelte tilfælde, hvor der er sket en systemfejl internt i Windows under en LCAD95 funktion. Der er indlagt ca. 1100 fejlmeddelelser, så der er nogle at vælge mellem. Desuden udskrives nu også til LCAD95.LOG filen, sidste Windows systemfejl ved dens nummer i en parentes lige efter klokken for hver fejl, fx:

...............

08-09-00 23:59:52 (21) Kan ikke åbne 'A:.\ULVEHOJ-1_HUS'

Indlagt under Justér Akser - Skalér Akser så man også nu kan vælge kun at skalere over eller under en markering. Så kan man markere et punkt på tegningen og vælge at skalere fx kun tegningsdelen over med en bestemt faktor.

Udvidet fejlmelding fra Windows Udskriftsstyring, så der meddeles et nummer. Indlagt brug af 'PrnEkstra = n' i INI filen, der blot styrer en intern hukommelsesbuffer for Windows udskriftsstyringen. Hvis man får problemer under udskrift, kan man evt. prøve at øge denne værdi flere gange, den er normalt sat til omkring 8000 byte.

Indlagt Indlæsning af binære POL, HDR og USR filer fra et program der hedder PC-KORT, der bruges indenfor skovbrug (se www.kwplan.dk). POL (og LIN) type filerne indeholder polygoner / vektorer. HDR typen indeholder rammer med noget ekstra information der ikke indlæses. PC-KORT har haft sjov med at lave et elegant koordinatformat i de binære filer. USR filerne indeholder nogle tekster m.v., ses herunder:

0 Tekster
1 målestok
2 yderramme
3 signatur
4 farvesignatur
x
0,0 1820.10 2427.73 1820.10 2427.73 0.70 2000
1,0 866.93 908.98 866.93 908.98 0.25 .m†lestok,400fk
1,0 1096.45 955.46 1096.45 955.46 0.50 1:4000
2,0 791.95 855.14 791.95 855.14 0.35 .yderramme1350,2200
2,0 1982.03 888.29 1982.03 888.29 0.25 SKOVDYRKERFORENINGEN
2,0 1470.63 2960.32 1470.63 2960.32 0.47 Nord
3,0 888.00 2553.32 888.00 2553.32 0.32 .signatur,1234568

Signatur 1 - 15 virker ikke ret godt på printer / plotter, de er for fine og jeg har derfor indlagt endnu flere fladesignaturer under signatur nummer 16 til 23. Disse signaturer virker vist kun under Windows NT (og måske Windows 2000 eller ME??) for de bruger en pixel matrix større end 8 X 8. Signatur 16 giver en prikket overflade med 1 mm mellem punkter, signatur giver 2 mm, op til signatur 23 der giver en 8 mm prikket flade. Jeg har slet ikke testet disse signaturer, da jeg p.t. bruger Windows 95 og 98 og jeg er spændt på om de virker? Der er også en mulighed for at bruge en Bitmap til at udfylde en flade med under Windows NT. Sig til hvis det har interesse, så skal jeg lave det.

...............................

Efter disse problemer med de faste Windows fladesignaturer, som ikke rigtig er til at styre, kom jeg i tanke om det er lige så let, selv at kunne indlægge symboler over en flade. Så det har jeg lagt ind under Udfyld Flade Med Punkter under Skravering / Flade under Nyt Objekt. Man placerer cursoren inde på fladen man vil udfylde med symboler. Taster 'ns', vælger afstand mellem symboler og punktkode og taster 'y'. Fladen udfyldes nu som man kan se herover med det symbol som er gældende for den valgte kode. Jeg skal lige sige, at jeg brugte et nyt symbol defineret som '125 0 0 1 0' (en lille prik) på eksemplet, så overfladen bliver pænt prikket. Det passer også fint, hvis man fylder et naboareal, de 2 flader vil virke som en. Punkterne indlægges helt nord / syd og hvis man skal have dem drejet, må man først dreje tegningen, indlægge punkter og dreje tegningen tilbage igen, drejningen under Skravering / Flader bruges ikke i funktionen.

Hvis man forsøger at Indlæse en DWG AutoCAD fil i LCAD95, kommer nu en besked om, at formatet ikke kan bruges, og at man i stedet skal konvertere DWG filen til en DXF ASCII fil inde i et AutoCAD program.

Ved udtegning af en stiplet linie, hvor et liniestykke er for kort til, at der kan tegnes et liniestykke, udtegnes nu altid den halve linie mellem punkterne, så man ikke kan komme ud for, at en linie med meget små stykker slet ikke tegnes.

..................

Der er også nu lavet, så man kan skalere hvilken enhed, der skal bruges for definition af Linietyper. Der bruges mm som enhed og meter ved 1XX som standard, men ved at placere '-126 2' først i en linietype, bliver enheden i stedet 2 mm og '-125 3' for enheden 1/3 mm. Fx en Linietype '-125 2 1 1' vil tegne en stiplet linie med 1/2 mm streg og mellemrum. Hvis en liniestykke bilver for kort og ikke fylder over 1 pixel, tegnes linien ikke. P.t. findes nu disse Linietype specialkoder herunder, indsat først i en type:

-128 : Tegn straks en optrukket linie.
-127 n: Brug farve nr. n for Linietypen.
-126 n: Skalér enheden faktor n op.
-125 n: Skalér enheden faktor n ned.

Indlagt så man kan bruge en Fladesignatur for hver kode i Kodetabellen eller under Ajourfør for koden ved cursor. Signaturen påføres som på enhver flade, man hidtil blot har kunnet udfylde med en farve. Signatur 0 er standard fladen, der bare udfyldes som normalt med den valgte farve for koden. Signatur 1 - 6 er nogle standard Windows signaturer, som kan ses herover, og de er p.t. de eneste, man kan bruge. Der er en udvidet mulighed for at bruge egne 8 X 8 raster som signatur i Windows, hvor man selv kan definere sine egen fladesignaturer, men det skal jeg arbejde lidt videre med, før det bliver en mulighed her i LCAD95. Man skal nok ikke bruge disse nye Windows signaturer som erstatning for de normale signaturer på bygninger mv., fordi man mister alle muligheder for at arbejde videre med signaturerne i LCAD95, som fx opløsning i vektorer for konvertering, anden drejning osv. Jeg er spændt på hvordan disse Windows signaturer arter sig på printere og plottere og hører meget gerne nærmere til dette? Jeg tror Windows holder en fast 8 pixel opløsning, uanset hvor der udtegnes, så resultatet vil svinge med printerens opløsning.

...........................

Så fik jeg også lavet så man kan bruge flere end de 6 standard Windows fladesignaturer, se herover. Signatur 7 til 15 har jeg defineret som nogle prik og symbol signaturer, men de kan evt. defineres anderledes i LCAD95.INI, se eksempel herunder, hvor Signatur 15 defineres indeholdende kun en enkelt prik (lig aktuel signatur 7). Jeg har endnu ikke nået, at signaturerne farvelægges, de er altid sorte, og desuden skal senere laves så definerede signaturer gemmes i den enkelte FGS tegning, så den altid tegnes korrekt. Jeg vedhæfter filen DEMOSYM.FGS, så man i den bedre kan se og udtegne signaturerne.

...............................

; Definition af en fladesignatur 7 - 15 med 8 data 0 - 255

; FladeSig=nr,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8

;

FladeSig=15,254,255,255,255,255,255,255,255

...............................

De 7 - 15 fast indlagte signaturer i LCAD95 er p.t. defineret sådan:

{254,255,255,255,255,255,255,255}, // 7
{252,252,255,255,255,255,255,255}, // 8
{248,248,248,255,255,255,255,255}, // 9
{240,240,240,240,255,255,255,255}, // 10
{254,255,255,255,239,255,255,255}, // 11
{255,187,255,238,255,187,255,238}, // 12
{255,255,247,247,193,247,247,255}, // 13
{255,255,231,219,219,231,255,255}, // 14
{195,189,126,126,126,126,189,195}, // 15

...............................

Så blev Valg af Fladesignatur endeligt lagt ind under Ajourfør. Husk at bruge Tegn i lag under Opsætning - Udseende, så snart der indgår flader, ellers vises anden tegning oven på fladerne ikke altid korrekt.

..............................

Man kan nu under Opsætning rette en Fladesignatur inde i LCAD95. Man indtaster hvilket nummer der skal rettes, og formatet i signaturen er næsten det samme som i LCAD95.INI filen, her med 8 tal 0 - 255 adskilt af komma. Det er lidt komplekst at finde disse numre, men man kan sende mig en matrix 8 X 8 med ønsket signatur, så skal jeg finde numrene.

.............................

Signaturer 7 - 15 gemmes nu i den enkelte FGS fil med tegningen. Så vises signaturer altid korrekt uanset opsætning i den installation, hvor FGS tegnes skal bruges. Det betyder også at definition af signaturer i LCAD95.INI filen, overskrives af signaturer der ligger i en indlæst FGS fil, dvs. de er kun gældende hvis man starter med en tom tegning, en gammel tegning eller Indlæsning af et fremmed filformat. Da signaturer nu gemmes i FGS filen, kan man nu også hente kun Signaturer fra en anden FGS fil under Indlæsning og Bestemt FGS Blok.

Arealberegningen kan ikke springe over en linie, der indgår i polygonen rundt og som starter og stopper i samme punkt. Det kan genere meget, da disse 'tomme' linier nemt fremkommer under konstruktion. Jeg har nu lavet, så man under Liniekontiunitet under Rettelser automatisk får fjernet alle linier, der starter og stopper i samme punkt. Hvis der fjernes tomme linier, kommer der en besked om dette, ellers ikke. Et andet fænomen, der tit driller under Arealberegningen, er at der er trukket 2 eller flere linier oven i samme linie, og her skal man ind manuelt og have fjernet dobbelte linier, for dem kan arealberegningen heller ikke klare (den ved ikke hvilken linie, der skal vælges videre rundt).

Ny kode 116 for at kunne tegne farvede flader under Symboler. Koden 116 virker lige som koden 126 Linie til, men der tegnes i stedet en flade, når der ikke kommer flere fladepunkter. Man skal altså blot indsætte punkter i polygonen, alle med en kode 116, så tegens fladen inden for dette som i fx '116 10 10 116 10 -10 116 -10 -10 116 -10 10', der vil tegne et udfyldt kvadrat med 20 enheder på hver led (16 enheder udgør symbolradius indtastet under Opsætning - Udseende). Udfyldte cirkler som vist på eksemplet, tegnes som bekendt ved at give en cirkel som symbol (kode 121) en negativ radius.

Til tider kunne punkter skifte kode under en Indlæsning ved sammenlægning, hvis FGS filen var komprimeret. Det er nu rettet.

Rettet i funktion Parallel 4p for nyt areal under Nye Punkter, der gav problemer når en parcels sidelængder faktisk var ens i længde. Et af de få steder hvor jeg har brugt en traditionel matematisk formel i sin tid, og formler giver kun problemer i et EDB program, så jeg har skrevet formlen om til en algoritme der virker.

Rettet så æøå m.fl. vises korrekt fx under Markeringer eller Tætte Punkter 'su'.

Rettet så Indsæt i Linie under Rettelser igen virker. I stedet blev FGS kontrol kaldt.

Skiftet variabel Farve15 i LCAD95.INI filen til at skulle bruge Ja eller Nej i stedet for et nummer. Der bruges nemlig ikke noget nummer længere.

Rettet ved visning af automatisk tværsnit ved cursor for M3 modeller.

? Servitutbælte? Ulrik: Hvad er det?

! Jens: Ved tinglysning af fx. kloakledninger er der ofte et 2 meter bælte på hver side af den, som ikke må beplantes, bebygges m.m. Det er et servitutbælte. Vi gør ofte det, at vi angiver det med en priksignatur, så vi i teksten kan skrive: Det på ridset med prikker viste areal osv.

? Stiplet linie tegnes nu slet ikke? Det ser ud til at din ændring ved udtegning af linier har hjulpet, uden at jeg dog har testet det helt igennem. MEN det har haft en anden følgevirkning. Nemlig at linieforløb med mange korte stykker, slet ikke bliver udtegnet. Jeg bemærkede det specielt på matrikelkortet, hvor jeg udtegner et vandløb med linietypen "4 2 1 2". Mange af bugtningerne på vandløbet kom slet ikke med i udtegningen, men nok på skærmen, dog afhængig af det valgte målforhold på skærmen. Man kan faktisk også få linien til at forsvinde der også.

! Ja, det duer jo ikke at linien kan forsvinde helt, det ser man ikke. Jeg skal lave, så hvis liniestykket er for kort, til at der kan tegnes et liniestykket, så tegnes altid den halve længde i linien.

... Udtegning af stiplede linier m.m. blev bedre med den sidste nye funktion. Man skal dog være lidt opmærksom og kan forbedre udtegningen ved at ændre lidt på de enkelte liniestykker og mellemrum. Hertil var den nye mulighed for at skalere linierne god (se Version 6.31). For øvrigt er du ikke den eneste der har problemer med den slags liniestykker. Jeg kiggede lige på et af de digitale matrikelkort som KMS havde udtegnet til mig på et tidspunkt, da jeg endnu ikke fik dem på digital form. De har også store problemer. Deres stiplede linier kommer også til at hænge sammen over længere strækninger, når der er mange knæk. Rent faktisk er din nye funktion bedre end deres. Det er jo ikke så ringe endda.

... Det var godt. Jeg skal se en dag, når jeg får en god idé til 'skære' linietyper over. Det vil give en perfekt stiplet linie, fordi hvert stykke vil starte hvor den andet endte op. Men det er ikke en nem funktion og bliver nok ret tung tegnemæssigt, men vil være rar for at tegne en perfekt tegning. Tingene går i den retning, at tingene skal virke så perfekt som muligt, uanset hvor meget arbejde det giver programmøren. I LCAD95 går jeg meget op i at optegning sker utroligt hurtigt, fordi det er behageligt at arbejde med, men jeg kan godt lave tegnefunktioner, hvor man kan vælge mellem for perfektion eller hastighed.

? Stiplede linietyper og skalering? Det bragte mig til at fundere over nogle andre ting. Linietyperne bliver ikke skaleret ved ændring af målforhold i udtegning. Og det skal de nok heller ikke, da man jo tilstræber et bestemt udseende uanset målforhold. Men jeg ville godt kunne lave et mindre ophold mellem liniestykkerne på f.eks. en halv mm. Men det kan man ikke, da Linietypetabellen kun accepterer heltal. Kunne det tænkes, at man kunne indføre en skalering i selve tabellen, f.eks. således, at man foran linietypen kunne indtaste et tal, der fortalte, at liniestykker og mellemrum skulle halveres. Nå skidt, det er ikke så nødvendigt, det har nok for vidtgående konsekvenser.

! Det er vist ret enkelt at lave, så man kan lave en skalering af alle linietyper, så enheden fx bliver en 1/2 mm i stedet for 1 mm, som den rigtigt er nu. Du kan jo bruge meter på tegningen i stedet, ved at bruge 100 ++ koder, som holder liniestykkerne 'fast' uanset forhold, men det er du nok klar over. ... Skalering er nu lavet, se Version 6.31.

? BMP udklip for store. Med hensyn til tidligere fremsendt spørgsmål / materiale ang. oversigtskort ligger det lidt stille, da det ofte kikser lidt. Så vidt jeg kan finde ud af det, så kan den ikke arbejde med for store "udklip" fra 4 cm kortet, og landbrugsejendommene der handles ligger jo ofte langt fra hinanden.

! Det skal nok passe, det er et problem med størrelsen. Jeg skal ved lejlighed se, hvor problemet ligger, men jeg tror det er de Windows funktioner jeg bruger, der ikke kan acceptere de rigtigt store kort på en gang.

? Centreringer i INI filen. Var det ikke en idé at få mulighed for at sætte værdier til Cent.fejl fixp, Cent.fejl Opst og Cent.fejl Signal op i INI filen?

! Jo, det skal jeg nok lægge ind. Du har også en anden mulighed. Jeg ved du bruger at indlæse en 700 fil fra dit NICON 700 instrument. Så du kan lave dig en 700.FGS fil, hvor du laver den opsætning du vil have hver gang dine 700 Obs filer indlæses og der i blandt stiller du dine Centreringer. Filen 700.FGS placerer du i LCAD95 mappen og den vil nu indlæses hver gang du starter en ny opgave fra en 700 fil. Samme metode kan bruges ved alle andre fil formater, man arbejder med og Indlæser, kun fra en FGS fil indlæses den Opsætning, der ligger i selve filen. Denne Opsætning er bl.a. Kodetabel, Symboltabel, Linietypetabel og en masse interne variable i LCAD95.

.................

... Så fik jeg også set efter og de er allerede lagt ind i INI filen.

Brug FejlFyx og FejlFz for Fikspunkter.
Brug FejlOyx og FejlOz for Opstillinger.
Brug FejlSyx og FejlSz for Signaler.

? DWG AutoCAD fil - konvertering? Vedhæftede dwg-fil er en bygningstegning, som jeg lige har fået tilsendt. Jeg kan kigge på tegningen i mit AutoCad 97 Lt, men kan ikke gøre noget ved den. Hvordan skal jeg konvertere til en fgs-fil ? Har prøvet med 'indlæs i dxf-format', uden at der viste sig noget på skærmen.

! DWG filer er AutoCAD's binære format og det kan LCAD95 ikke indlæse. Jeg skal lave så der kommer en advarsel i LCAD95 og en lille besked om hvad man skal gøre i disse tilfælde. Du indlæser i stedet DWG filen i dit AutoCAD program og udskriver en DXF ASCII fil i stedet, der er AutoCAD's ASCII format til udveksling (DXF = Data eXchange Format). Dette DXF format kan LCAD95 indlæse. Jeg fik nu en spejlvending af din eksempelfil, men det er et problem i LCAD95 jeg skal have kigget på (sikkert et vendt koordinatsystem). Jeg vedhæfter den konverterede FGS fil.

....................

Jeg kan i den forbindelse anbefale et shareware (vist gratis) program IntelliCAD 2000 som jeg hentede fra www.ing.dk shareware. Det kan klare alle AutoCAD DWG og DXF formater indtil version 14 og konvertere mellem disse. ICAD ligger desuden utroligt tæt op af AutoCAD med identiske kommandoer og er absolut en fin mulighed, når man til tider skal udveksle DXF filer med arkitekter. På den anden side er en AutoCAD LT er nu vist også ret billig i dag.

? OUT fil fra Naturgassen? Fra kommunens tekniske forvaltning har jeg fået en fil, som jeg ikke kan åbne. Den indeholder et udsnit af et luftfotokort, som er fremstillet af Naturgas Midt-Nord. NGMN havde givet den extension .OUT, men filen skulle være konverteret til DSFL-format. - Jeg sender den i morgen, hvis jeg ikke selv finder en løsning.

! Den kan sikkert åbnes uden problemer, du kan evt. give den filtype DSF, men vær opmærksom på de koder, man bruger at frakoble i Kodetabellen, p.g.a. DSFL filerne fra KMS. De tekniske 10 kort fra KMS har også alle mulige endelser for filerne, selvom de alle er DSF filer. Det er ikke smart, at de alle mulige forskellige steder har en idé om, at det er smart at bruge andre efternavne end DSF for DSFL filer, de burde fralægge sig den vane.

? LCAD95 ZIP opdatering? Ang. installation af program kunne jeg ikke åbne den download du sendte da jeg ikke har mine papir ang. lcad på dette kontor, jeg mangler det password man skal bruge. Kan man bare indlæse den fil der ligger der nu og så have alle de ting der er i LCAD med? Eller skal jeg downloade det hele forfra.

! Password er p.t. ********. Du kan sikkert åbne LCADUPD.ZIP filen ved blot at dobbeltklikke på den, hvis du har Winzip installeret og nu kopierer du normalt bare filen LCAD95.EXE til din LCAD95 mappe (overskriver den gamle LCAD95.EXE). Du downloadede sikkert LCADFULL.EXE fra Internettet for at lave en komplet installation og det skal du kun gøre én gang. Herefter henter du bare LCADUPD.ZIP og opdaterer din LCAD95.EXE, når jeg skriver til jer. Kig også lige den DOC fil igennem der ligger i ZIP filen, så du kan følge med i hvad der sker. Man skal regne med at bruge lidt tid på at holde sit CAD system i gang og sin viden om det, ellers står man hurtigt en dag med CAD problemer, fordi man ikke har fuldt med udviklingen. En LCAD opdatering skal nok kunne ske på under 5 minutter.

? Sletning indenfor polygon virker ikke? På vedhæftede afsætningsrids, FOLDEN, har jeg indlagt en polygon vest for tegningsrammen. Sletning inden for polygonen med 'ShI' lykkes ikke. Har prøvet med 'sammenlæg baggrund', men det er ikke nok. Hvad er det, man skal gøre? Tegningen er ændret flere gange, og jeg kan ikke huske, hvornår og hvad jeg har indlæst som baggrund.

! Jo, der en stjerne i Windows toplinien, så en tegningsblok er aktiv. Den frakobler du simpelt i menuen Tegningsblok (tast F2 i enhver menu) og vælger Ingen Tegningsblok i menuen. Du kan se, du som tegningsblok, har valgt punktkode 30 og desuden kun forgrund. Du skriver om indlæste baggrunde. Efter brug af en baggrund kan du hurtigt sammenlægge baggrund med selve tegningen under Rettelser. Så er ingen tegningsdel længere i baggrund.

? Fladesignaturer giver gråtoner. M.h.t. fladesignatur ligger prikkerne så tæt, at det ligner en gråtone. Man kan næsten ikke se at det er prikker. Hvordan gøres de større, og hvordan bestemmer man afstanden mellem dem?

! Det havde jeg nok på fornemmelsen. Det kommer af at signaturen defineres i en matrix på 8 X 8 pixel og det bliver ganske småt, når det udtegnes til en printer / plotter. Det er bestemt af Windows, så umiddelbart kan man ikke lave om på det. Eneste mulighed som jeg lige kan se, er muligheden for at bruge en større matrix, men det er vist udelukkende en mulighed i Windows NT. Bruger I Windows NT?

? Word 7.0 problemer. Du har ret. Word 7.0 giver problemer idet min Lotus Word ikke ville læse DOC-filen selv om jeg skulle kunne importere Word 7.0 filer. Det er dog en ældre udgave af programmet jeg har, så det kan være det er heri det ligger. Jeg måtte installere Microsofts Word og så var der ingen problemer.

! Ja, det er lidt drilsk med disse Word formater. Nå, du har så Word lagt ind nu, så det ikke giver et problem for dig. Jeg er træt af de gamle Word og RTF fordi de er alt for store. Hvor Word giver problemer har man endeligt muligheden for at se samme som HTML dokumentation på www.landmaal.dk/lcad som alle kan se i deres browser.

? Fladesignaturer - mere. Med hensyn til fladesignatur er jeg ikke helt med. Hvor ligger opsætningen. Der er en mulighed i LCAD.INI filen. men bliver den brugt? Så prøvede jeg også muligheden for at redigere i fladesignaturen. Men det var kun signaturer fra 7 - 15 der kom frem. Signaturer over 16 kan ikke redigeres. Der bliver f.eks. ved med at stå "16" i dialogboksen, hvis det er denne man vil redigere i.

! Ja, kun signatur 7 - 15 kan redigeres (i INI filen eller internt i LCAD95), de andre er standard signaturer som ikke kan redigeres. Jeg var interesseret i at høre om signatur 16 - 23 giver en pænt prikket udtegning under Windows NT?

... Jeg har prøvet signatur 16 - 23. På skærmen kan man godt se, at der er forskel på disse. Men der kommer ikke noget på papiret ved udtegning på printer. Jeg prøvede i flere forskellige målforhold uden resultat. Jeg går ud fra, at det kun er nødvendigt at angive tallet på fladesignaturen ud for en given kode. Det skulle således ikke være nødvendigt at angive symbol, linietype el.lign. De har så vidt jeg kan se ingen indflydelse på den valgte signatur. Signaturerne 7 - 15 giver for øvrigt nogle meget pæne grå flader, hvis det altså er det man har brug for. Hvad står tallene fra 0-255 for i signaturerne 7 - 15?

... Ja, en fladesignatur angives blot for koden og så bruges denne signatur for flader med denne kode, uanset symbol og linietype m.v. for koden. Jeg regner ikke længere med at signatur 1 - 15 kan bruges i praksis på printere, men signatur 16 - 23 skulle være OK på NT og ellers brug de nye fladesignatur ved symboler under Skravering / Flader, der har man frit slag.

.....................

Når det så virker fint i Windows NT på skærmen, tror jeg også det virker på plotteren. Men jeg tror den enlige prik bliver for lille til, at den kan ses på papiret. Jeg vil nu lave, så man selv kan definere hvordan prikken skal være og gøre den større efter behov. Det vil derfor blive indlagt, så man også kan definere fladesymbol nr. 16, på samme måde som signatur 6 - 15 der så bestemmer prikkens udseende. Fx 'Signatur = 16,240,240,240,240,255,255,255,255' for en prik med 4 pixel i bredden og højden.

.....................

Jeg er gået i gang med at se om jeg kan få installeret en ældre Harddisk med en Windows NT 4.0, for jeg har et andet problem jeg også skal teste i NT og det har jeg faktisk ret tit. Og så skal jeg have investeret i denne blækprinter, så jeg kan lave alle disse programtest i det daglige, som der altid kommer.

......................

Det er taldefinitioner i den matrix, der definerer signaturen. Der bruges et simpelt totalssystem for at finde disse numre. Her er et simpelt eksempel i en 8 X 8 matrix, der giver 8 tal 0 - 255:

XxxxXxxx = 1 + 16 = 17
XxxXxxxx = 1 + 8 = 9
XxxxxxxX = 1+128 = 129
xxxxxxXX = 64 + 128 = 192
xxxxxXxX = 32 + 128 = 160
XXxxxxxx = 1 + 2 = 3
xXXxxxxx = 2 + 4 = 6
Store X er en sort prik, lille x en hvid prik.

? DSF adresser? Når jeg sender filer til KMS, retter jeg altid den indlagte afsender adresse, Poul Hansen, Ikast. Hvordan ændres adressen een gang for alle ?

................

Når jeg konverterer en fgs-fil til DXF og sender tegningen til ingeniør eller arkitekt, er der ingen problemer for modtager med at åbne filen. Hvis jeg oversætter fra FGS til DSFL-format for at sende tegningen til Løgstør kommune, er der ikke brug for KMS adressen eller KMS' checkprogram. Kan jeg ikke omgå disse indbyggede faciliteter og bare konvertere til DSFL format lige så enkelt, som når jeg skifter til DXF ?

! Du indsætter fast adresse i LCAD95.INI filen i LCAD95 mappen (se der) under DsfAfsender =, hvor du indtaster dit eget navn og adresse.

......................

P.t. skal du slå de KMS specifikke ting fra i menuen Udskriv DSFL. Jeg skal lave så man umiddelbart kan lave en ren DSFL udskrift, uden alle disse KMS tilstande. Du skal nu altid udfylde adresser, det kan ikke undgås.

? Planer til Internettet og salgsplaner? Jeg har fået en henvendelse fra kommunen. De vil gerne til at prøve lægge nogle af de udstyknings- og salgsplaner jeg har lavet til dem, ud på deres hjemmeside. Hvordan klarer jeg bedst det? Du har jo lagt nogle af mine planer ud. Hvordan har du gjort det? Den systemansvarlige snakkede lidt om bmp, tif og jpg filer, der vel alle er pixel filer, som der ikke umiddelbart er mulighed for udskrivning af fra LCAD. Jeg har prøvet at udskrive en wmf fil, men jeg kunne ikke rigtig finde et program der kunne konvertere den videre, bortset fra at jeg fik den konverteret og udlæst til himl format i mit tekstbehandling program, men det blev den nu ikke særlig køn af, når jeg indlæste den i browseren.. Altså, hvad gør jeg?

! Hvad er salgsplaner? Det nemmeste er lige at de scanner de planer ind, de vil lægge ud på Internettet. Jeg så jo en del efter lokalplaner m.v. for nylig og alle kommuner har nu fået den idé at alt skal lægges på Internettet, og de bruger vist gerne en scanner. Det er nemt og resultatet er fuldt tilfredsstillende, fordi billederne bliver med ret 'få' punkter (og dårlig opløsning) da de ellers bliver for store til at vises pænt på skærmen.

.......................

Jeg har selv brugt konverteringer, da jeg ingen scanner har. De sort / hvide er nemmest og jeg brugte gerne en udskrevet HPGL eller en DXF fil fra LCAD95. Herfra kunne AutoCAD eller en Tekstbehandling oversætte videre til vist WMF. Og så har jeg vist gerne brugt en Microsoft Publicer for at kunne aflevere BMP, JPG, eller GIF fil. Noget rodet, men send mig ellers bare tegningerne og hvilken pixelstørrelse de skal ende med, så skal jeg konvertere dem.

........................

Hans har for snart længe siden bestilt en BMP udskrift fra LCAD95, så den må jeg snart have kigget på, så man nemt komme videre til andre grafik formater. Du skal forresten være ret opmærksom på størrelsen af WMF filen under udskrift i LCAD95, ellers bliver den hurtigt 'kantet'.

... (Vist del af salgsplan herover) Salgsplaner, er planer de kan forevise kunderne for de enkelte udstykningsområder. De er forsynet med parcelnummerering, eller evt. matr.nr., hvis parcellerne er udstykket. Endvidere er der arealer, ligeledes på de enkelte parceller. Kommunen får endvidere dimensioner sat på alle skellene. Det plejer jeg ikke at skrive på mine måleblade. Så dybest set er det blot et måleblad med nogle supplerende oplysninger. Jeg vedhæfter et eksempel.

..................

(Scanning) Problemet med at scanne er f.eks. medfølgende plan, der er i A3. De fleste scannere klarer kun A4 og så skal man til at bøvle med at sætte dem sammen.

..................

Hvorfor går du over en tekstbehandler eller AutoCad for at konvertere til .WMF, når du kan skrive ud i formatet direkte fra LCAD?

....................

(WMF kantet) Ja, det opdagede jeg også. Men jeg fik faktisk udskrevet en meget fin tegning, som jeg så satte ind i min tekstbehandling. Og selv om det var en A3, der blev presset ned til en bredde på 15 cm og en højde på 11 cm, så kunne alle mål på tegningen læses.

......................

I øvrigt ville det jo være en god idé med udlæsning i .BMP. Så ville alle krumspring være overflødige. Ham der skal bruge tegningen har lige meddelt mig, at den skal kunne indlæses i Adope Photoshop eller i Adope Illustrator. Så jeg må lige have snakket med ham, hvilke formater han kan læse. Han havde ellers oplyst, at han kunne indlæse en .DXF fil. Og sådan en sendte jeg ham. Men det kunne han ikke alligevel.

... (Scanning) Ja, det er rigtigt at størrelsen generer (det havde jeg glemt). Ellers skal man blot udtegne reducerede A4 eksempler i stedet, der lige kan scannes.

...................

(WMF) Jeg tror jeg husker tilbage fra de første sort / hvide tegninger jeg konverterede. Den gang kunne LCAD95 ikke Udskrive en WMF fil og jeg måtte bruge HPGL eller DXF filer fra LCAD95.

................

Jeg tror næsten Adobe programmerne kan bruge WMF filer, det er vist ret skrappe programmer, der kan tygge det meste. Husk blot at der p.t. ikke udskrives farvede flader til WMF filer i LCAD95, men en komplet tegningskopi kommer med i den BMP Udskrivning jeg laver nu. BMP filer (et rent Windows format) er ikke godt at sende over Internettet, da de tit fylder 10 - 20 gange mere end en JPG eller GIF fil, men du konverterer nemt en BMP fil i en browser eller Microsoft Photo Editor (Windows 98) til JPG eller GIF.

.................

Forresten, når du udskriver en HTML fra din tekstbehandling ligger grafikken ikke i HTML filen, men i separate GIF eller JPG (JPEG) filer, som grafikken konverteres til. Denne HTML samling er lige til at placere på Internettet. Nogle kommuner bruger at lægge (lokalplaner) PDF filer op (et meget udbredt format for dokumenter (Mac)), men jeg synes ikke det er smart. Det er meget nemmere at enhver umiddelbart kan klikke rundt og se dokumenterne direkte i deres browser (HTML formatet).

? Afsætningsliste og dens kolonner mv. Når jeg skal afsætte punkter med totalstation, behøver jeg en afsætningstabel med mindst 3 og højst 5 kolonner. Hvis en udgangs- eller kontrolretning er sigtet til et prisme opstillet i jordpunkt, kontrolleres, at den aktuelt målte afstand stemmer med den forudberegnede (medhjælperen kunne have anbragt signalet i et forkert punkt, eller jernrøret i punktet kunne være blevet flyttet). Når afsætningstabellen udtrækkes i LCAD med 'aan' , får jeg en tabel med så mange kolonner, at der ikke er plads til dem på et A4-ark. - Det hjælper lidt, hvis man fjerner alle decimaler på Y-, X- og Z-koordinater. Hvordan fjernes kolonnerne med Y, X, Z, VV og skrå afstand i udskriften? Ordet 'udgangsretning' burde slettes og give plads for horisontalvinkel 0.0000 og afstand nnn.nnn.

.....................

P=610 Y=300753.767 X=284377.485 Z=-500.000 Opstilling
P=607 Y=300807.599 X=284373.223 Z=-500.000 Udgangsretning
P=652 Y=300801.239 X=284337.614 Z=-500.000 HV= 39.444 VV=100.000 L= 61.99 SL= 61.99 F= 50.47 P= 36.00
P=653 Y=300805.037 X=284340.855 Z=-500.000 HV= 34.464 VV=100.000 L= 63.01 SL= 63.01 F= 54.00 P= 32.47
P=607 Y=300807.599 X=284373.223 Z=-500.000 HV= 0.000 VV=100.000 L= 54.00 SL= 54.00 F= 54.00 P= 0.00

! Du medtager blot lige udgangspunktet i listen, så har du alle data til punktet og kan kontrollere disse. Jeg skal lave så afstanden kommer med lige inden 'Udgangsretning'.

...................

Kan du ikke få det på en A4 side, hvis du formindsker tekstens Pitch, eller udskriv på den lange led? Men så bliver den måske for vanskelig at læse. Der er p.t. ingen mulighed for at bestemme udskriften, der nok er bestilt af en eller anden til at være på denne måde. Jeg skal lave, så man selv kan bestemme, hvordan udskriften skal se ud, så du kan få netop dine kolonner med.

.................

Har du ingen mulighed for at uploade Afsætningsdata (punkter) til din teodolit?

... Den nye afsætningstabel med 5 kolonner indeholder lige de data, som jeg har brug for. Tak for den.

............

Du spørger, om afsætningsdata ikke kunne uploades i totalstationens datastak. - Joh, min manual for SDR33 beskriver et utal af anvendelser, herunder input fra computer, resection og setting-out på forskellige måder. Det ville være ideelt, om jeg med uploadede koordinater i SDR33 kunne stille op et vilkårligt sted på byggepladsen, bestemme instrumentkoordinater ved indmåling af 3-4 kendte punkter og derefter punkt for punkt kunne dirigere prismet derhen, hvor både delta HV og delta s reduceredes til nul. ... Men jeg har endnu ikke orket at kapere den manual.

... OK, det kan jeg godt følge. Når du senere får bedre tid, virker det godt at uploade koordinater. Efter et par forsøg er det mere effektivt og giver mere frihed for at stille op hvor man har lyst og mulighed. Desuden kan man have en fordel ved bygningsafsætning, hvis man opretter et ortogonalt koordinatsystem i sammenfald med byggelinierne, for så kan man afsætte umiddelbart uden at skulle tænke videre over tingene.

... Vedhæftede afsætningsplan skal jeg bruge på mandag til afsætning af de parallelt liggende bygninger nordøstligt i området. De foreløbigt afsatte punkter (31. august) er gået tabt ved nedramning af piloteringspæle og afrømning af muldjord. Galger er sat op, og vi skal afmærke murflugter med søm på sædvanlig måde. Bygningskoordinater og koordinater til "fikspunkterne" nr. 5003, 5004, 5013, 5014 og 5015 skal omregnes til et lokalt system, hvori punkt nr. 5050 er nulpunkt og pkt. nr. 5051 ligger i Y-aksen. Omregningen, "system- til liniekoordinater" er uhyre enkel i mit gamle landmålingsprogram, og afsætning udføres, som du sikkert ved , med "setting-out coordinates", altså flytning af prisme på galgen indtil enten delta X eller delta Y er nul. Hvordan beregner jeg Y og X i det lokale system, altså perpendikulærmål og fodpunktmål på den valgte X-akse?

...............

I medsendte plan har jeg beregnet og indlagt bygningerne med LCAD. Jeg går mere og mere over til at bruge Lcad i stedet for LAND programmet og vil derfor også bruge LCAD til afsætningsberegningen. Har prøvet at overføre punktkoordinater fra FGS format til PLG format, men det er besværligt, fordi der skal frasorteres mange punktnumre.

... Kan du ikke bruge de F og P værdier der udskrives direkte på listen med afsætningsdata (vist lidt herunder)? Det må være disse koordinater du er efter, så det passer med bygningerne.

...........

P=5050 Y= 419.683 X= 7316.063 Z=-500.000 Opstilling
P=5051 Y= 476.253 X= 7348.077 Z=-500.000 65.000 m Udgang
P=4822 HV=350.001 L= 7.071 F= 5.000 P= -5.000
P=4827 HV=390.238 L= 32.732 F= 32.348 P= -4.999
P=5051 HV= 0.000 L= 65.000 F= 65.000 P= 0.000
P=5425 HV=396.018 L= 53.104 F= 53.000 P= -3.319

.............

Hvis man vil omregne koordinaterne (også ved upload af koordinater til bygningsafsætning) må man flytte og dreje så koordinaterne transformeres i linie først. Nu kunne jeg ikke lige se, hvordan det gøres ret nemt (laver ikke dette til daglig), så jeg lavede et par nye funktioner under Flyt Tegning under Rettelser, som umiddelbart kan klare dette. Så efter download af en ny LCAD95 version (www.landmaal.dk/lcadupd.zip) markerer du blot punkt 5050 (basis) og 5051 (retning) og vælger Rettelser og Flyt Tegning og Ja og Flyt Ortogonalt y (eller x) 'tFjy' så transformeres alle koordinater hurtigt og nemt til din Afsætning. 'y' eller 'x' bestemmer hvilke akse den markerede retning skal ligge i efter funktionen. Jeg vedhæfter tegningen transformeret.

...............

Der er måske en ting du kan have glæde af, når du skal have punkter overført til LAND. Man kan udskrive en Normal Koordinatliste under Udskriv Fil. Den laver en pæn sorteret liste med punkter (med numre) og fjerner dobbeltpunkter. Så kan nu nok nemmere styre, hvad der skal med over i PLG formatet. Listen udskrives godt nok i SDL format, så du må lige læse listen ind igen i LCAD95 og udskrive en PLG fil til LAND. Hvis du presser mig lidt, kan jeg godt lave så en koordinatliste kan udskrives direkte i PLG formatet.

............

6 5015 22 7.085 21.737 -500.000
6 5050 22 0.000 -0.000 -500.000
6 5051 22 65.000 -0.000 -500.000
6 5091 22 -67.023 36.744 -500.000
6 5247 525 87.622 154.528 -500.000
6 5421 tp 34.652 14.168 -500.000